Lederudvikling og organisationsudvikling

Vi tilbyder lederudviklingsforløb, der er skræddersyet til jer og jeres behov. Det kan være individuel ledersparring og sparring med lederteamet.

Vi bistår også organisationer i arbejdet med blandt andet forandringsprocesser, kulturudvikling, udvikling af arbejdsmiljø, fagligledelse og APV-processer. Vi styrker samarbejde på ledelsesniveau og sikrer organisatorisk medlemskab.

Ledelse er at skabe udvikling sammen med andre. Det forudsætter tillid, refleksion og læring gennem kommunikation. God ledelse skaber trivsel, vækst og frisætter potentiale i jeres organisation.

Udvikling af dig som leder
Behovet for lederudvikling og ledersparring kan være af personlig karakter. Det kan også knytte sig direkte til lederrollen – eller handle om begge ben. Uanset hvilke dilemmaer eller udfordringer, du måtte opleve i relation til dit ledervirke, tager vi højde for dette i udformningen af dit personlige og individuelle lederudviklingsprogram.
Igennem programmet opnår du en bevidsthed om dine potentialer og udfordringer samt kravene til din professionelle rolle – som den, der skaber værdi for medarbejderne i din afdeling og organisation. Din viden om lederens eller specialistens vilkår og muligheder bliver skærpet af den nyeste viden herunder fx kortlægning af din lederidentitet og forståelse for ledelsesdimensionen.

MBTI for dig som leder

Med afsæt i din personlige MBTI-profil kan vi hjælpe dig til at opnå en dybere forståelse af dig selv, og hvordan du som leder interagerer med dine kolleger. Profilen giver et indblik i den måde, du typisk håndterer forskellige situationer – såvel i arbejdsrelationer som i privat regi. Gennem personlige samtaler og øvelser stiller vi skarpt på din foretrukne lederstil, arbejdspræference, kontrol af stress, kommunikationsstil og ikke mindst din personlige (karriere)udvikling. Læs artikel…

Organisationsudvikling

Har I styr på magtrelationerne i jeres organisation? Og er der overensstemmelse mellem kompleksitetsniveauet på organisationens udfordring og den løsning, I vælger?

Organisationens magtstrukturer og kompleksitetsniveau er to eksempler på områder, der har stor indflydelse på, hvorvidt I lykkes med at gennemføre en organisatorisk forandring eller ej.

Vi bistår organisationer i arbejdet med forandringsprocesser, kulturudvikling, udvikling af arbejdsmiljø, APV-processer, samarbejde og kommunikation.

MBTI for jeres lederteam

MBTI er en effektiv metode til at udvikle lederteams. Metoden fokuserer på de styrker og kompetencer, der allerede eksisterer i teamet og udvikles med afsæt heri. I en vekselvirkning mellem individuel træning og teamøvelser styrker vi forståelsen for, hvorfor teamets medlemmer reagerer og handler forskelligt. Denne forståelse er en vigtig forudsætning for, at teamet sammen udvikler sig positivt. Øvelserne har fokus på at opnå en forbedret kommunikation, en reduktion af konflikter, samlet bedre opgaveløsning og generel udvikling af ledelsesgruppen. Læs artikel…

Interimledelse

I særlige situationer kan vi tilbyde at træde ind i organisationen for en periode, hvor der er behov for en unik kompetence, som ikke kan anvises internt i organisationen. Det kan fx være, at der i en periode mangler en leder, eller at der i forbindelse med en større organisationsændring er behov for øget ledelseskraft.

Endvidere kan vi tilføre organisationen opdateret viden om organisationspsykologi samt bistå med implementering af den konkrete forandring i praksis.

Det kan være i forbindelse med:

  • Organisationsændringer eller omstruktureringer. 
  • Akut mangel på kompetencer – fx ved sygdom, opsigelser eller spidsbelastning.
  • Forudsigelig mangel på kompetencer – fx ved barsel eller orlov.
  • Nye strategiske udfordringer – fx med et nyt projekt eller en ny lovgivning.
error: Content is protected !!