Mind Consult hjælper skoler og andre organisationer med at skabe gode og sunde rammer for børn og unge.

Rekruttering

Find den rigtige kandidat, der matcher jeres kultur, og få et velfungerende lederteam og succes som organisation.

Lederudvikling

Få balance i lederteamet igennem målrettet udvikling, og skab de bedste rammer for børn og unge.

Stay in School

Giv lærere og nøglepersoner et kompetenceløft, der skaber bedre trivsel og lavere fravær blandt elever.

Hvem er Mind Consult?

I Mind Consult understøtter vi jer som fx skole eller dagtilbud, så I bedst muligt lykkes med den vigtigste samfundsopgave af alle – at danne og uddanne vores børn og unge. Vi har særligt specialiseret os på tre centrale områder, hvor vi løfter jeres organisation for herigennem at hjælpe med at skabe de bedst mulige rammer for jeres arbejde.

Vi bistår i lederrekruttering og onboarding af ledere, så vi sikrer den rigtige kandidat, og at I sammen med jeres nyansatte leder kommer godt i gang. Vi er også specialiserede i leder- og organisationsudvikling samt APV-forløb – for med kompetente ledere og velfungerende lederteams når I længst.

Endelig har vi udviklet en tilgang, Stay in School, der målrettet kan identificere og tage hånd om elevfravær igennem kompetenceløft af lærere og andre nøglepersoner. Herved sikrer vi sammen med jer trivsel både fagligt og socialt for børn og unge.

Vi arbejder med alle former for organisationer på Børne- og Ungeområdet fx skoler, dagtilbud, forvaltninger og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Vi tilrettelægger vores indsatser og forløb med afsæt i jer og jeres situation. Vi tror nemlig ikke på ”one size”, når det handler om mennesker.

Lad os tage en snak om, hvordan vi bedst muligt hjælper jer.

Tak til Karina Fried fra Mind Consult for at hjælpe med at få skolens kultur og kommunikation til at flugte med skolens værdier. Karinas store erfaring med skoleverdenen og indgående kendskab til de vilkår, der er for skoleledelse i dag, har været uundværlig.

Ditte Svendsen, konstitueret skoleleder på Brøndagerskolen

Previous
Next
error: Content is protected !!