MBTI – en genvej til at lykkes som leder og få et vellykket lederteam

Oplever du, at du og dine medarbejdere ofte taler forbi hinanden? At du får uventede reaktioner på dine beslutninger? Eller at nogle af dine medarbejdere, som på papiret har de rigtige kvalifikationer, ikke yder det, du forventer? Så kan det skyldes, at I er forskellige typer, der kommunikerer og arbejder ud fra forskellige værdigrundlag.

Vi ved godt, at vi som mennesker er forskellige. Alligevel bliver vi ofte overraskede over, hvor svært det er at samarbejde med andre. Måske fordi vi alligevel ubevidst forventer, at andre tænker og handler, som vi selv gør?

 

Det er her jeg oplever, at MBTI kan være en genvej til at lykkes som leder og ikke mindst få et vellykket lederteam i jeres organisation. MBTI fokuserer nemlig på, hvordan menneskers forskelligheder kan opleves ikke som en hindring, men som et aktiv, der individuelt og i grupper kan anvendes konstruktivt.

MBTI er en forkortelse for The Myers-Briggs Type Indicator®. Det er verdens mest udbredte personlighedsværktøj og er blevet brugt i mere end 70 år. Det er en psykologisk test, der opdeler mennesker efter bestemte personlighedstræk og herigennem giver viden, som skaber mulighed for gensidig forståelse og konstruktivt samvirke mellem mennesker.

MBTI løfter ledere

MBTI er et personlighedsværktøj, der har en lang række anvendelsesområder. Først og fremmest er det et værktøj til personlig udvikling, som for eksempel kan bruges i forbindelse med ledersparring. Her får den enkelte leder en større forståelse for sig selv, indsigt i egne præferencer og i stærke så vel som svage sider i forhold til eksempelvis planlægning, opgaveløsning og kommunikation. Her vil der også typisk være indsigter i forhold til, hvordan du som leder selv interagerer med dine kollegaer.

Samtidig er det et godt redskab for den enkelte til at lære at forstå og acceptere, hvorfor andre mennesker handler, som de gør. Mennesker, hvis præferencer er anderledes end dine, har nemlig en tilbøjelighed til at være din modsætning på mange måder. De er sandsynligvis svage, hvor du er stærk, og stærke, hvor du er svag. Enhver persontype har sit eget sæt af iboende stærke sider. Netop denne forståelse oplever jeg ofte er en aha-oplevelse, der resulterer i, at de ledere, jeg arbejder med, bedre forstår, hvorfor kommunikationen ikke er lykkes førhen. Og vigtigt så bruger de den nye viden konstruktivt til efterfølgende at kommunikere med deres medarbejdere. Ikke sjældent tages denne viden også ”med hjem” og anvendes i privat regi. Som bekendt er der jo et menneske bag alle ledere.

 

Jo bedre du som leder forstår dine medarbejdere, desto lettere vil det være at få dine krav og forventninger som leder til at vække genklang hos dem. Du kan også i højere grad uddelegere opgaver, der motiverer dem, og trække på deres styrker.

Hvis du fx trives med logiske og objektive kriterier, når du træffer beslutninger, og samtidig har en gruppe medarbejdere, der trives med at få knyttet nogle personlige værdier og tanker på en beslutning, så kan du med denne bevidsthed relativt simpelt tage højde for forskellen og bedre målrette din kommunikation.  

MBTI løfter teams

Værktøjet er også særdeles anvendeligt til områder som udvikling af lederteams og teambuilding, konfliktløsning, kortlægning af gruppeprocesser osv. Her giver redskabet en mulighed for at klarlægge fx hvilke styrker og kompetencer, der allerede eksisterer i et team, og på baggrund her af, kan vi i vekselvirkning mellem individuel træning og teamøvelser styrke teamets medlemmers forståelse for, hvorfor de hver især reagerer og handler forskelligt. Der kan arbejdes målrettet med en opgradering af kommunikationen og øves redskaber til reduktion af konflikter m.m.

Min erfaring er ligeledes, at det er givende at bruge MBTI i rekrutteringsprocesser, hvor vi kommer ind under huden på kandidaterne og bedre kan vurdere fx match med nuværende lederteam. ​

Kan brug af MBTI-profiler udgøre en faldgrube?

Alle tests og profiler kan bruges uhensigtsmæssigt. Det gælder naturligvis også MBTI-profilen. Det er fx meningsløst, hvis konsulenten blot opremser enkeltpræferencerne som en ufleksibel sandhed, og modtageren ikke bliver bekendt med de nuancer og dynamikker, profilen tilbyder. Jeg insisterer altid på at give personlig feedback på udarbejdede profiler – også selvom der følger en omfattende rapport med, som personen selv kan dykke ned i. Det er vigtigt at give mennesker hele begrebsapparatet at arbejde med, så de, i stedet for at lade sig begrænse af en etikette, får stillet et redskab til rådighed, som de kan anvende som en vejviser i egen udviklingsproces. Det er lidt mere krævende – til gengæld er udbyttet så meget større.

MBTI-profilen giver ikke en fiks og færdig opskrift til at blive en succesfuld leder, men den tilbyder en ramme at udforske sit lederskab ud fra. Ledelse er nemlig foranderlig, og derfor er det vanskeligt at finde en enkel opskrift på de kvaliteter, en leder bør besidde. Det bliver i høj grad op til den enkelte at finde sin egen vej og udforske sine styrker og muligheder. Det er i dette lys en profil skal forstås og anvendes.

MBTI er også en genvej til større arbejdsglæde  

Som vi slog fast indledningsvist, er mennesker grundlæggende forskellige, og disse forskelle er essentielle at forstå, når vi skal lykkes med at samarbejde. Forstår vi forskellene, kan vi nemlig udnytte de ressourcer, vi hver især har. Og så er vi allerede godt på vej til at lykkes både som leder og som lederteam.

Når MBTI bruges konstruktivt, er resultatet ikke kun et fagligt løft, men også et løft i den samlede arbejdsglæde. På den måde bliver indsatsen forstærket.

Karina Fried er certificeret MBTI-konsulent i 2019.  

error: Content is protected !!